Priser

Priser

Priser från 2020-01-01

Konsultation / Behandling 550 Kr /gång

Ej avbeställd tid debiteras med 550 Kr.