AXEL- OCH SKULDERSMÄRTOR

AXEL- OCH SKULDERSMÄRTOR

AXEL- OCH SKULDERSMÄRTOR

Axel- och skuldersmärtor

Smärtor i skuldror och axlar är mycket vanliga. De kan ha flera orsaker som kan diagnostiseras och behandlas av en kiropraktor. Alla armrörelser är beroende av en bra och normal rörelse i rygg, nacke, skulderblad, nyckelben och axlar. Om skulderbladsmekaniken inte fungerar kommer detta att ge felbelastningar som på lång sikt kan förorsaka smärtor i nacke, rygg, axlar och armar.

Den gemensamma nämnaren för de vanligaste skuldersmärtorna är akut skada eller felbelastning över tid. Skulderbladens ställning och stödmuskulatur spelar en speciellt viktig roll vid alla armrörelser.

Ensidiga arbetsställningar medför ofta att armarna hålls ut lite från sidan av kroppen, med runda, framåtböjda axlar. En del av den stabiliserande axelmuskulaturen överbelastas då och det kan bli trångt för senorna som går under nyckelbenet fram till själva kulleden i axeln. Med tiden kan det lätt uppstå inflammationer och slitage i senor och leder.

Vanliga axel- och skulderdiagnoser:

Muskelsmärtor (axel-/skuldermyalgi)

Detta är något som de flesta av oss har upplevt. Om muskulaturen felbelastas en längre tid kommer det att bildas så kallade triggerpunkter i muskulaturen. Kiropraktorn är expert på att hitta dessa punkter och behandla dem.

Man skiljer på aktiva och latenta triggerpunkter. Aktiva kan ge ständig smärta från muskeln medan latenta ger smärta först vid tryck, aktivitet eller belastning. Vid alla axel- och skulderdiagnoser är det mycket viktigt att avlägsna de ledlåsningar i nacke och rygg som ger felbelastning. Då balanseras muskulaturen, vilket ger ett normalt rörelsemönster.

Akuta axelskador

Dessa skador uppkommer i samband med fall och kollisioner. I några idrotter, exempelvis ishockey, är var femte skada en axel- eller skulderskada.

Vid fallskador hos yngre människor är det nyckelbensfrakturer som dominerar. Hos ungdom och yngre vuxna är skador i leden mellan nyckelbenet och skulderbladet samt att axeln hoppar ur led vanligast. Medelålders däremot får oftast skador i axelapparatens muskler och senor medan det hos äldre är frakturer som dominerar. Detta gäller speciellt kvinnor med benskörhet.

Seninflammation i axlarna

Det är senorna till de största närliggande musklerna som stabiliserar axelleden som oftast inflammeras. När några av senorna är inflammerade uppstår smärtor då muskeln används. En slemsäck som smörjer rörelsen mellan musklerna i axeln kan ibland också bli inflammerad.

Vanliga symptom

 • Skarp smärta i axlarna när man lyfter armarna från sidan och upp, särskilt mer än 90 grader.
 • Smärta under natten, speciellt om man ligger på axeln.
 • Värk i överarmen rakt nedanför axeln och ibland även ned i underarmen och handen.
 • Svullen, varm och öm muskulatur.

Förkalkningar i axeln

Vid långvarig Inflammation och överbelastning uppstår det ärrvävnad och förkalkningar längs med senan som blir förtjockad. Förkalkningar kan ses på röntgenbilder.

Frusen axel

lnflammation i axelledens ledkapsel kallas ”frusen axel’. Det är ofta en spontan reaktion hos patienter som haft axelproblem tidigare eller efter fraktur i överarm eller handled. Tillståndet är mycket smärtsamt den första tiden. Axelleden styvnar och man får svårt att lyfta armen. Efterhand avtar smärtan men axelleden är fortfarande stel i flera månader. De flesta blir bra efter en tid och får tillbaka full rörlighet Inom loppet av 1-2 år.

Kiropraktisk behandling

Syftet med behandlingen är att minska smärtan och återupprätta normal funktion i rörelseapparaten och nervsystemet.

Vid axelsmärtor kommer kiropraktorn att behandla det som har nedsatt funktion, vilket inte alltid är där smärtan sitter. Det kan alltså innebära att man förutom att behandla axlarna lokalt, även stimulerar blodcirkulationen för att minska inflammationen, men också återupprättar rörligheten i exempelvis nacke, skuldror eller nyckelben

Vid valet av behandlingsstrategi lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som helhet. Finns misstanke att axelsmärtorna orsakas av en annan sjukdom kommer du att bli hänvisad till läkare. Huvudsakligen används händerna i själva behandlingen och en rad metoder och tekniker används for att återställa normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem.

Detta kan du göra själv

 • Placera is eller kylförpackningar i cirka 20 minuter på smärtstället.
 • Vid svåra akuta smärtor kan en mitella vara till hjälp de första dagarna.
 • Små rörelser utan större smärta är bra men undvik de mest smärtsamma rörelserna
 • Bär inga tunga föremål.
 • Undvik att ligga på den onda axeln och utföra rörelser över axelnivå.
 • Du kan själv förebygga axelsmärtor genom att undvika överbelastningar och ensidiga lyft.
 • Undvika för mycket och för ensidigt jobb i axelhöjd.
 • Ha en god hållning; räta på dig så axlarna kommer på plats.
 • Växla rörelser så ofta du kan.

Uppsöka kvalificerad hjälp i tid.

KONTAKT

Kiropraktorkliniken i Boxholm

Storgatan 29A

595 70 Boxholm, Sweden

Tel: 0142-50 100

Tidsbeställning säkrast:

Mån: 08.00 – 11.30 ….. 13.00 – 17.00
Tis: 08.00 – 11.30 ….. 13.00 – 17.00
Ons: 13.00 – 17.00
Tor: 08.00 – 11.30 ….. 13.00 – 17.00
Fre: 08.00 – 11.30 ….. 13.00 – 17.00

LÄNK TILL BEHANDLING I LINKÖPING

 

FLER LÄNKAR

 
Copyright © Kiropraktorkliniken i Boxholm. All Rights Reserved.